Så fungerar Stödlinjen.se

Eftersom besökarna på den här sidan lärt sig att hitta de bästa och roligaste spelen så är det på sin plats att vi också tipsar om hur man ska gå till väga och vad man bör göra om man känner att spelandet är på väg att gå överstyr.

Stödlinjen är en nationell stödinsats med syfte att hjälpa personer som spelar för mycket. Du kan få information här om vad det innebär att vara spelberoende och praktiska tips och råd för att förhindra ett beroende. Stödlinjen ingår i Stockholmläns sjukvårdsområdes förebyggande arbete, tillsammans med Alkohollinjen, Sluta-Röka-Linjen. samt alkoholhjalpen.se.

Stödlinjen använder primärt två metoder för att hjälpa den som är spelberoende att ändra sitt beteende – motiverande samtal (MI) och den kanske mer kända metoden, kognitiv beteendeterapi (KBT). Som spelare kan du börja med ett självtest, där du testar dina spelvanor för att sedan gå vidare med ett specialutformat självhjälpsprogram.

Stödlinjens självhjälpsprogram

Självhjälpsprogrammet tillhandahåller flera olika typer av verktyg för att sätta mål och för att hålla motivationen uppe. Som spelare skriver du själv in aktiviteterna i planen, vilket innebär att programmet blir skräddarsytt för dig och din unika situation. Under tio veckor får du sedan hjälp på vägen mot spelfriheten.

Stödlinjens självhjälpsprogram är helt gratis och kan nås från såväl mobilen, surfplattan som från datorn. På så sätt blir det alltid tillgängligt vid de tillfällen du normalt sett hade valt att spela onlinespel. Bland annat ingår motivationsverktyg, en spellogg, alternativa aktiviteter till att spela, påminnelser, en återfallsplan och ett nyhetsbrev.

Motiverande samtal och KBT

Med så kallade motiverade samtal (MI) får du hjälp att sätta upp delmål och mål som syftar till att hjälpa dig till ett förändrat beteende, och med kognitiv beteendeterapi (KBT) utmanas du i ditt sätt att tänka för att åstadkomma betydande förändringar när det kommer till ditt förhållningssätt gentemot spelande.

Vi ska inte glömma att många personer lider av spelberoende och att det alltid finns hjälp att få – både för den som själv spelar och för dennes anhöriga. Stödlinjen kontaktas antingen via e-post, telefon eller via en livechat på deras hemsida, www.stodlinjen.se. Du har oavsett kontaktväg alltid möjlighet att vara anonym.